Tentang GenBody
Membawa Teknologi untuk Kehidupan
  Home >

Lokasi


PT. Genbody Indonesia

ADDRESS Peta Street Number 241 A
Bandung - West Java - Indonesia
TEL: +62 22 20571000
E - Mail: info@genbody.co.id
View on Google Maps

GenBody Korea

ADDRESS    (HQ) 3-18, Eopseong 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan, Chungnam, Korea
TEL +82 41 523 8990
FAX +82 41 523 8991
E-Mail contact@genbody.co.kr

GenBody Korea

ADDRESS    379-17, Eopseong-dong, Seobuk-gu, Cheonan, Chungnam, Korea
TEL +82 41 523 8990
FAX +82 41 523 8991
E-Mail contact@genbody.co.kr

GenBody Korea (Finance - R&D)

ADDRESS    (Finance and R&D center) No.1011, U tower,767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82 41 523 8990
FAX +82 41 523 8991
E-Mail contact@genbody.co.kr